Skip to main content

Privacy policy.

Door gebruik te maken van onze website, contactformulieren, e-mailadressen en/of telefoonnummers, ontvangen wij bepaalde gegevens van de gebruikers. Het is belangrijk voor ons en voor jou dat we met jouw persoonsgegevens zorgvuldig omgaan. Door middel van deze privacy statement willen wij jou zo goed mogelijk inlichten over onder andere de data die wij van jou verzamelen, de manier waarop jouw gegevens worden verzameld en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Privacybeleid Mediaworx

Definities

 • 1. Privacy statement: deze privacy statement;
 • 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website, e-mailadressen, telefoonnummers van ons en andere contactgegevens en diensten van de Verantwoordelijke;
 • 3. Verantwoordelijke: Mediaworx B.V., Veemarktkade 8, 5222 AE ‘s-Hertogenbosch, hello@mediaworx.io. Website: de website onder https://mediaworx.io/

Persoonlijke gegevens en verwerkingsdoel

Gegevens zoals jouw naam/namen, e-mailadres, telefoonnummer en andere overige informatie die aan ons verstrekt wordt, worden door ons verzameld wanneer je gebruikt maakt van onze diensten of contact met ons opneemt. Ook uit andere bronnen verkrijgen we informatie die vervolgens gecombineerd kunnen worden met de gegevens die we al reeds van jou hebben. Wat dit mogelijk maakt is dat we de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens kunnen verbeteren. Hierbij komt ook dat de informatie die verzameld wordt met betrekking tot jouw gebruik van onze website(s). Een van de technieken die hiervoor worden gebruikt zijn cookies. Er zijn verschillende doeleinden waarom deze gegevens worden verzameld. Deze doeleinden zijn als volgt.

 • we kunnen jou op de juiste manier identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met je naam;
 • we kunnen jouw vragen verwerken en beantwoorden en contact met jou opnemen;
 • we kunnen de overeenkomst die we met jou hebben uitvoeren;
 • als er vragen of klachten zijn kunnen we dit met jou communiceren;
 • we kunnen de statistieken analyseren met betrekking tot het gebruik maken van onze website;
 • marketing en communicatiedoeleinden waaronder het verbeteren van onze website en het versturen van nieuwsbrieven bijvoorbeeld via Mailchimp, ActiveCampaign/Mailblue of Klaviyo;
 • de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en het verbeteren van onze dienstverlening;
 • we moeten aan wettelijke verplichtingen voldoen.

1 Algemeen

1.1 In deze Privacy statement wordt beschreven hoe Mediaworx de (persoons)gegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2 De persoonsgegevens die door Mediaworx kunnen worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens, accountgegevens (gebruikersnaam), BSN (alleen als daar en wettelijke verplichting voor geldt), bankrekeningnummer (IBAN), IP-adres en eventueel andere gegevens die Gebruiker aan Mediaworx doorstuurt (bijvoorbeeld in het tekstuele gedeelte van ons contactformulier).
1.3 Jouw privacy is voor ons van groot belang en mede daarom wij houden ons aan de relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1.4 Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of diensten.
1.5 Wij verwerken in principe geen bijzondere persoonsgegevens van Gebruikers.

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Mediaworx verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan ons heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verantwoordelijke, een Quickscan aan te vragen, een bestelling bij Verantwoordelijke te doen] of als persoonsgegevens op een andere manier aan ons verstrekt worden, op ons verzoek dan wel uit eigen beweging van de Gebruiker.
2.2 Mediaworx gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt.
2.3 Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Mediaworx de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. We gebruiken jouw gegevens in een dergelijk geval om jou bijvoorbeeld terug te kunnen mailen en/of bellen.
2.4 Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens gebruiken om Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen door te mailen naar hello@mediaworx.io.
2.5 Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen: (i) een wettelijke verplichting, (ii) uitvoering van de overeenkomst (contractuele verplichting), (iii) verkregen toestemming van de Gebruiker, (iv) een gerechtvaardigd belang, (v) een vitaal belang of algemeen belang. Hierbij geldt dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten verwerken om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Zonder het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij de diensten niet of niet goed aanbieden.

3 Doorgifte aan derden

3.1 Mediaworx zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
– de doorgifte gebeurt aan een partner voor een of enkele diensten of producten die in dit privacy statement of in de overeenkomst zijn opgenomen door Mediaworx. Mediaworx heeft met deze partners een overeenkomst gesloten die erop toeziet dat de bewerker (onze partners(s)) voldoende waarborgen dat ze op technisch en organisatorisch vlak voldoende beveiligingsmaatregelen hebben genomen; of
– Mediaworx op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties;
– dit gebeurt met jouw toestemming;
– vanwege een gerechtvaardigd belang van onze organisatie.
3.2 Tenzij anders overeengekomen dan wel indien er een gerechtvaardigd belang of een andere grondslag voor de doorgifte geldt, zal Mediaworx geen persoonsgegevens doorgeven buiten de EU.

4 Cookies

4.1 Mediaworx.io maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, bijvoorbeeld uw voorkeuren als bezoeker. Hierdoor kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
4.2 De bezoeker kan zelf bepalen of en zo ja hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Het wordt daarmee verboden voor alle overige websites. De meeste moderne browsers maken gebruik van deze mogelijkheid.
4.3 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
4.4 In principe maken wij alleen gebruik van functionele of noodzakelijke cookies en geen tracking cookies, tenzij op de website anders is weergegeven.

5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1 De Gebruiker heeft onder andere recht op inzage, verbetering, rectificatie, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, dataportabiliteit en het recht op bezwaar. Dit komt overeen met het bepaalde in de AVG.
5.2 Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres.
5.3 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker Mediaworx bereiken op hello@mediaworx.io of postadres Veemarktkade 8, 5222 AE ‘s-Hertogenbosch.
5.4 Verzoeken van de Gebruiker worden in principe binnen 1 maand afgehandeld. Als het gaat om een complex of uitgebreid verzoek, kan deze termijn worden verlengd tot 3 maanden. Wij laten dan wel binnen 1 maand weten dat wij meer tijd nodig hebben.
5.5 Deze termijnen kunnen worden opgeschort als de Gebruiker niet voldoen aan redelijke verzoeken bijvoorbeeld tot aanlevering van aanvullende informatie.

6 Bewaartermijn

6.1 Mediaworx bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen.

7 Beveiliging

7.1 Mediaworx heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Een van deze maatregelen is SSL beveiliging op haar website. Verder krijgen alleen de personen binnen onze organisatie die daadwerkelijk de informatie moeten inzien, deze informatie te zien. Hiernaast wijzigen wij regelmatig de wachtwoorden en slaan wij informatie altijd beveiligd op, onder andere op beveiligde servers van een derde partij. Voor meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen kunt je natuurlijk contact met ons opnemen.

8 Wijzigingen in het Privacy statement

8.1 Mediaworx behoudt zich het recht voor om deze privacy statement aan te passen indien nodig. Alle aanpassingen worden op deze pagina, onderaan, bekend gemaakt en zijn daarna van toepassing. Wij adviseren u als gebruiker dan ook om deze pagina in de gaten te houden voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van juli 2023 en deze versie vervangt de voordien geldende versie.

Contact

Mediaworx B.V.
Veemarktkade 8
5222 AE ‘s-Hertogenbosch
hello@mediaworx.io

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen. U bent natuurlijk altijd vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar wij zoeken liever eerst samen naar een passende oplossing.